Контакти

ДЕТСКА ГРАДИНА "ПЪРВИ ЮНИ"

С. ЯГОДА, ОБЩ. МЪГЛИЖ, УЛ. 8-МИ МАРТ 4

ТЕЛ:  0886152005; 0886442389
ЕЛ. ПОЩА: odziagoda@abv.bg

 

Длъжностно лице по защита на данните

Стела Славчева

ел. поща: gdprss@abv.bg 

тел: 0884541222

!!! Използва се само за въпроси, свързани с обработката на Вашите лични данни.