Екип

Директор: Радина Стоянова

 

Педагогически специалисти :

1. Ирина Колева– старши учител

2. Ангелина Жекова– старши учител

3. Йорданка Станкова –  учител

4. Ивелина Танчева –учител

5. Пламена Дончева – учител

6. Стефка Георгиева – логопед

7. Антония Тинева – ресурсен учител

8. Наталия Иванова - психолог

 

Непедагогически персонал

1. Иванка Йорданова - помощник-възпител;

2. Минка Бойнова - помощник-възпител;

3. Юсние Аптулова - помощник-възпител;

4. Диана Пейчева - готвач;

5. Татяна Иванова - 1/2 готвач, 1/2 помощник-възпител,

6. Нели Терзиева - 1/2 касиер-домакин, 1/2 помощник-възпител,

7. Росица Иванова - 1/2 касиер-домакин, 1/2 помощник-възпител