История

Детска  градина  „Първи юни“ село  Ягода  община  Мъглиж  се намира  на  най високия и живописен хълм на селото -на улица  „Осми март“ №4.Сградата  на  детската градина  е голяма –на два етажа . Градината е двугрупна и много удобна за отглеждането и възпитаването на децата.

Традиция е родителите да поверяват децата си на грижите на  персонала .Във връзка с това  тържествено бе отбелязан и 50 годишният юбилей на  детската градина.

Дворът е просторен и се простира на площ от  14 декара  .Детски  кътове осмислят  игрите на децата  на съвременна площадка с обновени съоръжения .Директор на градината   е госпожа  Димитрина Диамандиева.

Учителки са госпожите : Ирини Колева и Мария Недялкова.

Към ДГ с.Ягода  от  2 години  функционира  филиал в с.Юлиево . Сградата  на  детската  градина  се намира в центъра на селото   до кметството. Цялата  ДГ е обновена.

По проект за енергийна  ефективност бе извършено саниране и цялостно  освежаване на външния  и вътрешен  вид на заведението ,  отоплението е съвременно- на парно и  с  пелети. Децата се  обучават в една смесена група – от учителките  Валерия Димитрова и Юлия Гарибалди;.

Тел. За контакти: 0899441916